WELKOM bij SPOOR

(Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan)

Stichting SPOOR is het bevoegd gezag van 23 openbare basisscholen in de Waterlandse gemeenten rondom Purmerend en Oostzaan.
 

Iedere dag werken wij aan:
 • de ontwikkeling van zon 4250 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar;
 • het vakmanschap van zon 372 professionals;
 • een excellent werkgeverschap.
Onze scholen zijn geworteld in de dorpskernen van de gemeentes en hebben ieder een eigen karakter. Ze zijn toegankelijk voor alle kinderen en hun ouders en vormen een afspiegeling van de maatschappij in het klein.

Openbaar onderwijs

Openbare scholen zijn in beginsel ontmoetingsscholen met ruimte voor verschillen. Het ontmoetingskarakter komt tot uiting in diverse wettelijke bepalingen en krijgt daadwerkelijk vorm door de uitwerking van ons bestuur en de aangesloten scholen. De zes kernwaarden waarop openbare scholen kunnen bouwen:


Iedereen welkom

- Openbare scholen staan open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht of seksuele geaardheid.

Iedereen benoembaar

- Benoembaarheid op openbare school staat open voor iedereen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht of seksuele geaardheid.

Wederzijds respect

- Openbare scholen houden rekening met en gaan uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden.


Waarden en normen

- Openbare scholen besteden actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden.

Van en voor de samenleving

- Openbare scholen zijn van en voor de samenleving en betrekken leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming, over doelstellingen en werkomstandigheden en stemmen af met externe betrokkenen en belanghebbenden.

Levensbeschouwing en godsdienst

- Openbare scholen bieden de gelegenheid om levensbeschouwelijk vormings- en godsdienstonderwijs te volgen.
Onze scholen
 • OBS 't Tilletje
 • OBS De Blauwe Morgenster
 • OBS De Bloeiende Perelaar
 • OBS De Eendragt
 • OBS De Fuik
 • OBS De Fuut
 • OBS De Gouwzee
 • OBS De Harpoen
 • OBS De Havenrakkers
 • OBS De Koningsspil
 • OBS De Kweekvijver
 • OBS De Overhaal
 • OBS De Piramide
 • OBS De Rietkraag
 • OBS De Stap
 • OBS De Wagemaker
 • OBS H.M. van Randwijk
 • OBS Meester Haye
 • OBS Middelie
 • OBS Noorderschool
 • OBS Prinses Beatrix
 • OBS Weremere
 • OBS Wijdewormer